SELECT PHOTO FROM myplus.players, myplus.playcli WHERE (players.idp = playcli.idp) AND playcli.CCODCLI='12777' AND codigocli = 'fegecfeg'

Alessandro CATTANI

RANKING
Puntos recibidos en categoría:

CABALLEROS DE 22 A 28 NETO

Evento
Puntos
Abierto Nacional de Los Cerros Club de Golf 2022
13
Total
13

© 2022 Federación Ecuatoriana de Golf | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]