SELECT PHOTO FROM myplus.players, myplus.playcli WHERE (players.idp = playcli.idp) AND playcli.CCODCLI='11985' AND codigocli = 'fegecfeg'

Cristhian Rafael CENTENO Moreira

RANKING
Puntos recibidos en categoría:

CABALLEROS DE 3 A 9 GROSS

Evento
Puntos
Abierto Nacional de Los Cerros Club de Golf 2022
1
Total
1

© 2022 Federación Ecuatoriana de Golf | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]