SELECT PHOTO FROM myplus.players, myplus.playcli WHERE (players.idp = playcli.idp) AND playcli.CCODCLI='10635' AND codigocli = 'fegecfeg'

Daniel Eduardo HIDALGO Cevallos

RANKING
Puntos recibidos en categoría:

CABALLEROS DE 16 A 21 GROSS

Evento
Puntos
Abierto Nacional de Los Cerros Club de Golf 2022
5
Total
5

© 2022 Federación Ecuatoriana de Golf | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]